Hoạt động gần đây

Giải Interbank Golf Tournament 2023

28/06/2023

Xem thêm

Sự kiện Interbank Offsite 2023

28/06/2023

Xem thêm

Giải bóng đá Interbank Football Tournament 2023

28/06/2023

Xem thêm

Thông báo đấu thầu trái phiếu Chính phủ ngày 28/06/2023

Vào ngày 28 tháng 6 năm 2023, KBNN tiến hành gọi thầu 5,000 tỷ đồng TPCP tại các kỳ hạn 5, 10, 15 và 20 năm

27/06/2023

Xem thêm

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 21/06/2023

KBNN gọi thầu 5,000 tỷ đồng TPCP, tỷ lệ trúng thầu là 95%.

27/06/2023

Xem thêm

Thông báo lịch biểu giao dịch mua lại có kì hạn TPCP 26/6-30/6/2023

26/06/2023

Xem thêm

Hội thảo Interbank Offsite 2023: Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp, Quản lý Thanh khoản trong Môi trường Biến động, và Nhận định Thị trường

26/06/2023

Xem thêm

VBMA làm việc với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)

22/06/2023

Xem thêm