Hoạt động gần đây

Thông báo đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 19/04/2023

KBNN tiến hành gọi thầu 7,000 tỷ đồng TPCP trong tuần tới

13/04/2023

Xem thêm

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 12/04/2023

KBNN gọi thầu 8,500 tỷ đồng TPCP, tỷ lệ trúng thầu là 84.6%.

13/04/2023

Xem thêm

VBMA tham dự buổi làm việc với NHNN về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2021/TT-NHNN quy định về việc TCTD mua, bán TPDN

03/04/2023

Xem thêm

Thông báo đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 05/04/2023

KBNN tiến hành gọi thầu 8,000 tỷ đồng TPCP trong tuần tới

30/03/2023

Xem thêm

Chào mừng CTCP Chứng khoán Pinetree trở thành thành viên Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam

28/03/2023

Xem thêm

Kế hoạch đấu thầu TPCP năm 2023 theo kỳ hạn

Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ban hành Công văn số 1583/KBNN-QLNQ về việc thông báo chi tiết kế hoạch đấu thầu TPCP năm 2023 theo kỳ hạn.

21/03/2023

Xem thêm

Đại diện VBMA tham dự Tọa đàm về Dự thảo Luật các Tổ chức tín dụng (TCTD)

Tọa đàm về Dự thảo Luật các Tổ chức tín dụng (TCTD)

13/03/2023

Xem thêm

Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

06/03/2023

Xem thêm