Hoạt động gần đây

Kho bạc Nhà nước thí điểm triển khai phát hành trái phiếu Chính phủ theo phương thức đấu thầu đa giá

Kho bạc Nhà nước triển khai thí điểm phát hành trái phiếu Chính phủ theo phương thức đấu thầu đa giá với trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm, dự kiến từ ngày 6 tháng 10 nă...

21/09/2021

Xem thêm

VBMA và các nhà tạo lập thị trường triển khai Thỏa thuận tạo lập thị trường cho giao dịch hoán đổi lãi suất USD/VND

VBMA và các thành viên cùng hợp tác triển khai Thỏa thuận tạo lập thị trường cho giao dịch hoán đổi lãi suất USD/VND (MMA cho giao dịch FX Swap) bắt đầu từ ngày 16 tháng...

16/09/2021

Xem thêm

Tình hình thị trường trái phiếu tháng 8/2021

Tóm tắt tình hình thị trường Trái phiếu Chính phủ sơ cấp, thứ cấp và thị trường Trái phiếu doanh nghiệp tháng 8/2021

09/09/2021

Xem thêm

VBMA tiến hành khảo sát về thị trường Trái phiếu và triển vọng kinh tế vĩ mô Quý III/2021

VBMA đã gửi tới các thành viên bản khảo sát thị trường Trái phiếu và triển vọng kinh tế vĩ mô Quý III/2021

01/09/2021

Xem thêm

VBMA gửi công văn tham gia ý kiến Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 22/2016/TT-NHNN

VBMA đã gửi công văn tham gia ý kiến chính thức đối với Dự thảo Thông tư này lên Ngân hàng Nhà nước vào ngày 30/08/2021

01/09/2021

Xem thêm

Thông báo tuyển dụng: Senior Analyst

VBMA hiện đang tìm kiếm các ứng viên cho công ty xếp hạng tín nhiệm. Công ty này được kỳ vọng là sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển thị trường trái phiếu V...

18/08/2021

Xem thêm

VBMA xin ý kiến Dự thảo Thông tư Quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư Quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp...

17/08/2021

Xem thêm

Các văn bản pháp luật mới ban hành: Thông tư 11/2021/TT-NHNN, Thông tư 12/2021/TT-NHNN

Ngày 30/07/2021, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành 02 Thông tư 11/2021/TT-NHNN và 12/2021/TT-NHNN

05/08/2021

Xem thêm