Hoạt động gần đây

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 19/06/2024

19/06/2024

Xem thêm

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 12/06/2024

12/06/2024

Xem thêm

VBMA cập nhật các thỏa thuận tạo lập thị trường cho giao dịch Repo và FI Bond & CD

06/06/2024

Xem thêm

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 05/06/2024

05/06/2024

Xem thêm

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 29/05/2024

30/05/2024

Xem thêm

VBMA làm việc với Credit Guarantee & Investment Facility (CGIF)

28/05/2024

Xem thêm

Chào mừng Cơ quan Bảo lãnh Tín dụng và Đầu tư (CGIF) trở thành hội viên Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam

28/05/2024

Xem thêm

Khóa đào tạo Sản phẩm cấu trúc

25/05/2024

Xem thêm