VBMA tiến hành khảo sát về thị trường Trái phiếu và triển vọng kinh tế vĩ mô Quý III/2021

01/09/2021

Môi trường kinh tế vĩ mô ổn định và có thể dự đoán là một trong các yếu tố cơ bản cho sự thành công đối với hoạt động của Doanh nghiệp. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát tác động tới kinh tế toàn cầu và Việt Nam cũng  không nằm ngoài  vòng xoáy đó. Việc đánh giá về thị trường trong đó phản ánh được các tác động của các hiện tượng thay đổi liên tục trên thị trường giúp thành viên thị trường tham khảo trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh là một trong các nhu cầu của thị trường.

Với mong muốn đó, VBMA sẽ tiến hành khảo sát hàng quý để có các đánh giá của thành viên thị trường về hoạt động của thị trường trái phiếu, nhận định của các thành viên về lãi suất dài hạn và các chỉ số kinh tế vĩ mô từ đó cung cấp báo cáo kết quả khảo sát cho cho các thành viên một cách thường xuyên với khối dữ liệu có cấu trúc và có hệ thống. Khảo sát này sẽ được thực hiện hàng quý vào tháng Hai, tháng Năm, tháng Tám và tháng Mười một. Kết quả của khảo sát hàng quý sẽ được công bố vào tuần thứ nhất của tháng tiếp theo của tháng tiến hành khảo sát.

VBMA đã gửi tới các thành viên bản khảo sát thị trường Trái phiếu và triển vọng kinh tế vĩ mô Quý III/2021. Khảo sát Quý III/2021 sẽ được thực hiện đầu tiên, báo cáo khảo sát sẽ được cung cấp tới các thành viên trong tháng 9/2021. Đối với khảo sát cho quý IV/2021, VBMA sẽ có thêm bản khảo sát trực tuyến.