VBMA tham dự chương trình Hội nghị thành viên thị trường trái phiếu Chính Phủ

17/06/2021

 

Ngày 31 tháng 10 năm 2020, VBMA đã tham dự chương trình Hội nghị thành viên thị trường trái phiếu Chính Phủ năm 2020 do HNX tổ chức. Tại phiên thảo luận của hội nghị, Ông Đỗ Ngọc Quỳnh, Tổng thư ký VBMA đã tham gia các ý kiến được tổng hợp từ các thành viên VBMA tới cơ quan quản lý nhà nước. Các vấn đề sẽ được cơ quan quản lý nhà nước xem xét xử lý trong thời gian tới như sau:
- Sửa đổi Thông tư 48/2019/TT-BTC về việc trích lập dự phòng giảm giá đối với TPCP
- HNX, VSD phối hợp rà soát để xem xét giảm phí giao dịch và lưu ký đồng thời HNX rà soát khắc phục hệ thống
- Triển khai các sản phẩm mới như SBB, Bond Futures...
- MOF và KBNN phát hành lớn
- Thúc đẩy tái cơ cấu nợ thông qua nghiệp vụ hoán đổi và mua lại
- Cho PD vay và triển khai quote giá 2 chiều của PD.