VBMA có buổi gặp gỡ và trao đổi với đại diện của ILA Luxembourg, AmiCoach và VASB về áp dụng bộ chuẩn mực quy tắc ứng xử vào thị trường trái phiếu Việt Nam.

17/06/2021

Ngày 04/06/2019, ông Đỗ Ngọc Quỳnh- Tổng thư ký Hiệp Hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam VBMA đã có buổi tiếp xúc và trao đổi với bà Bachner Monique- Giám đốc của ILA Luxembourg, bà Nguyễn Hoài Phương, đại diện của AmiCoach Việt Nam và đại diện của Hiệp hội kinh doanh chứng khoán VIệt Nam VASB về tình hình thị trường tài chính Việt Nam cũng như cách thức và những khó khăn gặp phải trong việc áp dụng bộ quy tắc chuẩn mực đạo đức& ứng xử.

Trong buổi gặp lần này, ông Đỗ Ngọc Quỳnh đã trao đổi về những nét đặc trưng riêng biệt của thị trường VIệt Nam, ưu, nhược điểm cùng những thành tựu đã đạt được. Đồng thời ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng một cách rộng rãi bộ chuẩn mực quy tắc ứng xử trong một nền kinh tế mở, nhiều sức cạnh tranh và trước những yêu cầu chuyện nghiệp hóa để đáp ứng được chuẩn mực quốc tế.

Ông cũng đưa ra thêm những ví dụ cụ thể về những khó khăn sẽ gặp phải như sự mâu thuẫn về quyền lợi, sự hạn chế trong tính minh bạch của thị trường, hạn chế về những quy định, thuật ngữ đang được sử dụng, hay chưa có những tiêu chuẩn đo lường thị trường chung, cụ thể, đạt độ tin cậy cao. 

Các bên cũng đều đi đến thống nhất về việc áp dụng mô hình thị trường Hồng Kông, một thị trường đã phát triển với những quy điịnh, chuẩn mực chặt chẽ làm định hướng  Điều này không chỉ có lợi trong việc xây dựng một thị trường vốn Việt Nam lành mạnh và phát triển, tăng độ tin cậy mà còn giúp khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài trước một thị trường trẻ và đầy tiềm năng.