VBMA cập nhật các thỏa thuận tạo lập thị trường cho giao dịch Repo và FI Bond & CD

06/06/2024

Nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch và cung cấp giá tham chiếu chuẩn cho thị trường, VBMA cùng các thành viên của Thỏa thuận tạo lập thị trường giao dịch mua bán có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ (Repo) và Thỏa thuận tạo lập thị trường giao dịch giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng phát hành (FI Bond & CD) đã họp và thống nhất điều chỉnh một số nội dung quan trọng của các thỏa thuận nói trên. 

Cụ thể, Thỏa thuận tạo lập thị trường Repo mới đã thay đổi thời gian chào giá có cam kết thực hiện từ 9h00 – 10h30 thành 9h00 – 11h00. Do vậy, thời điểm xác định giá để xây dựng đường cong lãi suất chuẩn ngắn hạn thay đổi từ 10h25 thành 10h55.

Ngoài ra, thỏa thuận mới cũng bổ sung biên độ biến động của các kỳ hạn chuẩn, cụ thể như sau:

1. Giao dịch Repo với kỳ hạn chuẩn 2 tuần: biên độ +/- 2 ngày

2. Giao dịch Repo với kỳ hạn chuẩn 1 tháng: biên độ +/- 3 ngày

3. Giao dịch Repo với kỳ hạn chuẩn 2 tháng: biên độ +/- 4 ngày

4. Giao dịch Repo với kỳ hạn chuẩn 3 tháng: biên độ +/- 5 ngày

5. Giao dịch Repo với kỳ hạn chuẩn 6 tháng: biên độ +/- 5 ngày

6. Giao dịch Repo với kỳ hạn chuẩn 9 tháng: biên độ +/- 5 ngày

7. Giao dịch Repo với kỳ hạn chuẩn 12 tháng: biên độ - 5 ngày

Thỏa thuận tạo lập thị trường FI Bond & CD mới đã bổ sung 4 kỳ hạn chuẩn là 1.25 năm, 1.75 năm, 2.25 năm và 2.75 năm, đồng thời thay đổi biên độ với một số kỳ hạn khác, chi tiết như sau:

1. Giấy tờ có giá có kỳ hạn chuẩn 3 tháng: biên độ - 2 tháng và + 1,5 tháng.

2. Giấy tờ có giá có kỳ hạn chuẩn 6 tháng: biên độ +/- 1,5 tháng.

3. Giấy tờ có giá có kỳ hạn chuẩn 9 tháng: biên độ - 1,5 tháng và + 1 tháng.

4. Giấy tờ có giá có kỳ hạn chuẩn 1 năm: biên độ - 2 tháng.

5. Giấy tờ có giá có kỳ hạn chuẩn 1,25 năm: biên độ -2 tháng và +1 tháng

6. Giấy tờ có giá có kỳ hạn chuẩn 1,5 năm: biên độ +/- 1 tháng.

7. Giấy tờ có giá có kỳ hạn chuẩn 1,75 năm: biên độ +/- 1 tháng

8. Giấy tờ có giá có kỳ hạn chuẩn 2 năm: biên độ - 1 tháng.

9. Giấy tờ có giá có kỳ hạn chuẩn 2,25 năm: biên độ -2 tháng và +1 tháng

10. Giấy tờ có giá có kỳ hạn chuẩn 2,5 năm: biên độ +/- 1 tháng.

11. Giấy tờ có giá có kỳ hạn chuẩn 2,75 năm: biên độ +/- 1 tháng

12. Giấy tờ có giá có kỳ hạn chuẩn 3 năm: biên độ - 1 tháng.

Sau khi được đại diện các bên liên quan ký kết, Thỏa thuận tạo lập thị trường Repo điều chỉnh bắt đầu có hiệu lực và được triển khai từ ngày 4/6/2024 và Thỏa thuận tạo lập thị trường FI Bond & CD điều chỉnh bắt đầu được triển khai từ ngày 3/6/2024.

Ngoài hai thỏa thuận nêu trên, VBMA hiện nay đang triển khai Thỏa thuận tạo lập thị trường cho giao dịch trái phiếu Chính phủ (Outright) và Thỏa thuận tạo lập thị trường giao dịch hoán đổi lãi suất USD/VND (FX Swap). Thông qua 4 thỏa thuận này, VBMA đang cung cấp cho hội viên thông tin tham chiếu chuẩn hàng ngày, đóng góp vào sự minh bạch và phát triển của thị trường tài chính Việt Nam.