Tình hình thị trường trái phiếu tháng 8/2021

09/09/2021

Trong tháng 8/2021, Kho bạc Nhà nước tổ chức 15 đợt đấu thầu Trái phiếu chính phủ với tổng giá trị gọi thầu đạt 38,750 tỷ đồng, tỷ lệ trúng thầu đạt 76.7%.

Trong tháng 8/2021, Kho bạc Nhà nước tổ chức 15 đợt đấu thầu Trái phiếu chính phủ với tổng giá trị gọi thầu đạt 38,750 tỷ đồng, tổng giá trị đặt thầu là 111,858 tỷ đồng, trong đó giá trị trúng thầu đạt 29,702 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ trúng thầu đạt 76.7%. Trong đó, 2 kỳ hạn có khối lượng gọi thầu cao nhất là kỳ hạn 10 năm và kỳ hạn 15 năm (lần lượt là 9,000 và 17,000 tỷ đồng), tỷ lệ trúng thầu lần lượt đạt 89.6% (kỳ hạn 10 năm) và 82.2% (kỳ hạn 15 năm). Lãi suất trúng thầu ở tất cả các kỳ hạn đều giảm so với tháng trước.

Trong Quý 3/2021, Kho bạc Nhà nước dự kiến phát hành 120,000 tỷ đồng Trái phiếu chính phủ bao gồm các kỳ hạn 5 năm (10,000 tỷ đồng), 7 năm (8,000 tỷ đồng), 10 năm (40,000 tỷ đồng), 15 năm (50,000 tỷ đồng), 20 năm (5,000 tỷ đồng) và 30 năm (7,000 tỷ đồng).

Tính đến hết tháng 8/2021, Kho bạc Nhà nước đã phát hành tổng cộng 57,763 nghìn tỷ đồng Trái phiếu chính phủ trong Quý, tương ứng 48.1% Kế hoạch Quý 3. Tính từ đầu năm đến hết tháng 8/2021, kết quả phát hành Trái phiếu chính phủ đạt 199,256 tỷ đồng, tương đương 56.9% kế hoạch cả năm. Trong tháng 9/2021, sẽ có 7.7 nghìn tỷ đồng trái phiếu đến hạn, 4% giá trị trái phiếu sẽ đáo hạn cả năm.

Giá trị giao dịch thông thường (Outright) và giao dịch mua bán lại (Repo) lần lượt đạt 132,828 tỷ và 48,637 tỷ

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch Outright trung bình ngày giảm xuống mức 6,038 tỷ đồng/ngày (giảm 7.6% so với tháng trước), trong khi đó giá trị giao dịch Repo trung bình ngày giảm xuống mức 2,211 tỷ đồng/ngày (giảm 19.5% so với tháng trước). So với cùng kỳ năm trước, khối lượng giao dịch Outright tháng 8/2021 tăng 20.5% trong khi khối lượng giao dịch repo giảm 26.1%. Trong tháng, kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm là những kỳ hạn được giao dịch nhiều nhất. Biên độ dao động lãi suất giao dịch tăng khoảng 0.28%-0.3% ở kỳ hạn 5 năm và 10 năm, giảm 0.24% ở kỳ hạn 15 năm.

Trong tháng 8/2021, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng tổng cộng 769 tỷ đồng, như vậy, tính từ đầu năm đến nay, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 11,456 tỷ đồng.

So với tháng trước, lợi suất giao dịch Trái phiếu chính phủ giảm nhẹ ở tất cả các kỳ hạn.

Lợi suất giao dịch Trái phiếu chính phủ giảm 2-16 điểm so với trung bình tháng trước ở tất cả các kỳ hạn. So với mặt bằng lợi suất năm ngoái, lợi suất giao dịch các kỳ hạn từ 5 năm đến 30 năm hiện tại thấp hơn từ 51 - 102 điểm. Lợi suất Trái phiếu chính phủ Việt Nam ở mức tương đối thấp trong khu vực. Khoảng cách giữa lợi suất trái phiếu Chính phủ của Việt Nam và Mỹ từ đầu tháng 8/2021 tới nay có xu hướng thu hẹp từ 0.03%-0.33% ở tất cả các kỳ hạn. Có những thời điểm, khoảng cách giữa lợi suất giao dịch Trái phiếu chính phủ 5 năm của Việt Nam và Mỹ tiến về 0%.

Trong 8 tháng đầu năm 2021 có tổng cộng 490 đợt phát hành Trái phiếu doanh nghiệp trong nước với tổng giá trị đạt 308,517 tỷ đồng.

Theo dữ liệu tổng hợp của VBMA, trong 8 tháng đầu năm 2021 có 490 đợt phát hành Trái phiếu doanh nghiệp trong nước với tổng giá trị phát hành đạt 308,517 tỷ đồng, trong đó có 476 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành là 296,933 tỷ đồng, 14 đợt phát hành ra công chúng giá trị 11,584 tỷ đồng (chiếm 3.75%), và 3 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường nước ngoài tổng giá trị 1 tỷ USD. Tỷ trọng khối lượng phát hành ra công chúng giảm so với cùng kỳ năm 2020 (5.28%).