Thông báo tuyển dụng: Senior Analyst

18/08/2021

Để hỗ trợ cho sự phát triển của thị trường trái phiếu Việt Nam, VBMA điều phối và thúc đẩy sáng kiến thành lập một công ty xếp hạng tín nhiệm mới – với các cổ đông là một số thành viên của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam và một công ty xếp hạng tín nhiệm toàn cầu.

VBMA hiện đang tìm kiếm các ứng viên cho công ty xếp hạng tín nhiệm. Công ty này được kỳ vọng là sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam.

VBMA cần tuyển vị trí sau:

Senior Analyst (Link mô tả công việc)

Các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ cho VBMA theo địa chỉ email: info@vbma.org.vn