Thông báo đấu thầu trái phiếu Chính phủ ngày 14/06/2023

08/06/2023

Vào ngày 14/6/2023, Kho bạc Nhà nước sẽ gọi thầu 3,500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, ở các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ), 10 năm (1,000 tỷ), 15 năm (1,500 tỷ) và 20 năm (500 tỷ).

Từ đầu năm 2023 đến ngày 8/6, Kho bạc Nhà nước đã huy động 164,952 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ các kỳ hạn từ 5 năm đến 30 năm, đạt gần 41% kế hoạch phát hành 400,000 tỷ đồng trong năm nay. 

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 15 năm được phát hành nhiều nhất với giá trị lần lượt 63,849 tỷ và 73,053 tỷ đồng, chiếm 83% tổng giá trị kể từ đầu năm. Trái phiếu 5 năm xếp thứ 3 với 21,349 tỷ đồng. Kế hoạch phát hành trái phiếu 3 năm là 30.000 tỷ đồng nhưng cho tới nay, Kho bạc Nhà nước chưa gọi thầu kỳ hạn này. 

Click vào đây để tải về thông báo đấu thầu TPCP ngày 14/6/2023.