Thông báo đấu thầu trái phiếu Chính phủ ngày 12/7/2023

06/07/2023

Vào ngày 12/7/2023, Kho bạc Nhà nước sẽ gọi thầu 5,500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, ở các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ), 10 năm (2,000 tỷ), 15 năm (2,500 tỷ) và 30 năm (500 tỷ).

Từ đầu năm 2023 đến ngày 6/7, Kho bạc Nhà nước đã huy động 187,392 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ các kỳ hạn từ 5 năm đến 30 năm, đạt gần 47% kế hoạch phát hành 400,000 tỷ đồng trong năm nay. 

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 15 năm được phát hành nhiều nhất với giá trị lần lượt 73,599 tỷ và 84,303 tỷ đồng, chiếm gần 84% tổng giá trị kể từ đầu năm. Trái phiếu 5 năm xếp thứ 3 với 22,229 tỷ đồng. Kế hoạch phát hành trái phiếu 3 năm là 30.000 tỷ đồng nhưng cho tới nay, kỳ hạn này chưa được gọi thầu. 

Click vào đây để tải về thông báo đấu thầu TPCP ngày 12/7/2023.