Lịch biểu tổ chức đầu thầu trái phiếu Chính phủ năm 2023

22/12/2022

Ngày 22/12/2022, Kho bạc Nhà nước đã ban hành Công văn số 6630/KBNN-QLNQ về lịch biểu tổ chức đấu thầu TPCP năm 2023. Chi tiết công văn xin mời xem tại đây.