Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 19/06/2024

19/06/2024

Vào ngày 19/06/2024, Kho bạc Nhà nước đã gọi thầu tổng cộng 10,500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, ở các kỳ hạn 5 năm (1,000 tỷ), 10 năm (7,500 tỷ), 15 năm (1,500 tỷ) và 30 năm (500 tỷ). Trong khi trái phiếu kỳ hạn 10 năm trúng thầu toàn bộ, tỷ lệ trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm, 15 năm và 30 năm lần lượt đạt 50%, 13% và 6%.

Trong khi lãi suất trúng thầu kỳ hạn 5 năm và 10 năm lần lượt tăng 2 đcb, lãi suất trúng thầu kỳ hạn 30 năm giữ nguyên ở mức 3.1%.

Mã trái phiếu

Kỳ hạn (năm)

 Giá trị gọi thầu
(tỷ đồng)

 Giá trị đặt thầu
(tỷ đồng)

 Giá trị trúng thầu
(tỷ đồng)

Lãi suất trúng thầu (%/năm)

TD2429010

            5

                 1,000

                   2,500

                         500

 1.85

TD2434022

          10

                 7,500

                  22,041

                      7,500

                          2.76

TD2439031

          15

                 1,500

                   4,050

                         200

 2.88

TD2454046

          30

                    500

                      181

                           31

                          3.10

Từ đầu năm 2024 đến ngày 19/06, Kho bạc Nhà nước đã huy động 142,952 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ các kỳ hạn từ 5 năm đến 30 năm, đạt khoảng 35.7% kế hoạch phát hành 400,000 tỷ đồng trong năm 2024.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 15 năm được phát hành nhiều nhất với giá trị lần lượt 62,389 tỷ và 36,706 tỷ đồng, chiếm khoảng 69.3% tổng giá trị kể từ đầu năm. Trái phiếu 5 năm xếp thứ 3 với 35,250 tỷ đồng. 

Tính riêng trong quý II, 62,723 tỷ đồng trái phiếu đã được gọi thầu thành công, tương đương 52.3% kế hoạch quý.