Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 11/10/2023

11/10/2023

Vào ngày 11/10/2023, Kho bạc Nhà nước đã gọi thầu tổng cộng 4,500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, ở các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ), 10 năm (1,500 tỷ), 15 năm (2,000 tỷ) và 20 năm (500 tỷ). Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm trúng thầu toàn bộ, trái phiếu kỳ hạn 20 năm không trúng thầu.  

Lãi suất trúng thầu tại các kỳ hạn 10 năm, và 15 năm đều tăng 2 điểm cơ bản so với phiên gần nhất trước đó, lên mức 2.38%, và 2.61%. Trong khi đó, lãi suất trúng thầu 5 năm giảm 1 điểm cơ bản (xuống còn 1.64%). 

Từ đầu năm 2023 đến ngày 11/10, Kho bạc Nhà nước đã huy động 256,131 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ các kỳ hạn từ 5 năm đến 30 năm, đạt khoảng 64% kế hoạch phát hành 400,000 tỷ đồng trong năm nay.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 15 năm được phát hành nhiều nhất với giá trị lần lượt 100,697 tỷ và 116,803 tỷ đồng, chiếm 84.9% tổng giá trị kể từ đầu năm. Trái phiếu 5 năm xếp thứ 3 với 27,943 tỷ đồng. Kế hoạch phát hành trái phiếu 3 năm là 30.000 tỷ đồng nhưng cho tới nay, kỳ hạn này chưa được gọi thầu. 

Vào ngày 09/10/2023, Ngân hàng Chính sách xã hội đã gọi thầu 2,500 tỷ đồng TPCPBL ở các kỳ hạn 5 năm (1,500 tỷ đồng), 10 năm (500 tỷ đồng) và 15 năm (5,00 tỷ đồng). Trái phiếu kỳ hạn 5 năm trúng thầu toàn bộ, trong khi đó, trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 15 năm không trúng thầu.