Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 06/03/2024

07/03/2024

Vào ngày 06/03/2024, Kho bạc Nhà nước đã gọi thầu tổng cộng 11,500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, ở các kỳ hạn 5 năm (2,000 tỷ), 10 năm (5,250 tỷ), 15 năm (3,750 tỷ), và 30 năm (500 tỷ). Trong khi trái phiếu kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm trúng thầu toàn bộ, trái phiếu kỳ hạn 30 năm không trúng thầu.

Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm đều tăng 2 đcb, lần lượt lên 1.44%, 2.33% và 2.53%. 

Mã trái phiếu

Kỳ hạn (năm)

Giá trị gọi thầu
(tỷ đồng)

Giá trị đặt thầu
(tỷ đồng)

Giá trị trúng thầu
(tỷ đồng)

Lãi suất trúng thầu (%/năm)

TD2429007

5

2,000

3,550

2,000

1.44

TD2434020

10

5,250

11,101

3,500

2.33

TD2439029

15

3,750

5,850

2,500

2.53

TD2444043

30

500

500

0

 

 

Từ đầu năm 2024 đến ngày 06/03, Kho bạc Nhà nước đã huy động 55,679 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ các kỳ hạn từ 5 năm đến 30 năm, đạt khoảng 43.8% kế hoạch phát hành 127,000 tỷ đồng trong Quý 1.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 15 năm được phát hành nhiều nhất với giá trị lần lượt 22,828 tỷ và 17,716 tỷ đồng, chiếm khoảng 72.8% tổng giá trị kể từ đầu năm. Trái phiếu 5 năm xếp thứ 3 với 11,750 tỷ đồng.