Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 01/02/2023

02/02/2023

Kho bạc Nhà nước tiến hành gọi thầu tổng cộng 15,500 tỷ đồng TPCP ở các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (7,500 tỷ đồng) và 15 năm (7,500 tỷ đồng). Tổng khối lượng trái phiếu trúng thầu đạt 14,670 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ trúng thầu gần 95%), trong đó trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 15 năm trúng thầu lần lượt 7,500 tỷ đồng và 7,170 tỷ đồng, trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu thất bại. Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 10 năm và 15 năm đều giảm 16 điểm so với lãi suất trúng thầu gần nhất. 

Trong tháng 1/2023, KBNN đã công bố kế hoạch đấu thầu 400,000 tỷ TPCP trong năm 2023, trong đó, kế hoạch phát hành cho Quý 1/ 2023 là 108,000 tỷ đồng. Tổng giá trị TPCP phát hành từ đầu năm tới nay đạt 47,502 tỷ đồng (tương ứng đạt gần 12% kế hoạch năm và 44% kế hoạch quý 1/2023). Cụ thể, tính từ đầu năm tới nay, tổng giá trị phát hành của kỳ hạn 10 năm và 15 năm lần lượt là 23,832 tỷ đồng (đạt 53% kế hoạch quý) và 23,670 tỷ đồng (đạt 52.6% kế hoạch quý).

Trong tuần không có phiên đấu thầu Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh nào được tổ chức.