Kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ quý I năm 2020

17/06/2021

Ngày 10/02/2020, Kho bạc Nhà nước đã ban hành Công văn số 618/KBNN-QLNQ về kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ trong quý I năm 2020.

 Click vào đây để tải Công văn.