Hội thảo phổ biến các quy định mới của Nghị định 65/2022/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

10/10/2022

Ngày 7 tháng 10 năm 2022, Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) đã phối hợp và hỗ trợ Bộ Tài Chính tổ chức Hội thảo phổ biến các quy định mới của Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Tham dự hội thảo có đại biểu từ các cơ quan nhà nước như Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước (NHNN), Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN), Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cùng đại diện Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), đại diện Đại sứ quán Australia, đại diện của các Thành viên thị trường và nhiều chuyên gia trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. 

Điểm nhấn của hội thảo là phần đối thoại và hỏi đáp về các quy định mới tại Nghị định 65/2022/NĐ-CP. Sau khi tổng hợp các câu hỏi và ý kiến của các Thành viên, VBMA đã đại diện cho các Thành viên tham gia phần đối thoại và hỏi đáp về nội dung Nghị định mới ban hành. Việc phổ biến các quy định mới tại Nghị định này, đặc biệt là phần đối thoại, hỏi đáp với các cơ quan quản lý nhà nước, sẽ giúp các Thành viên hiểu đúng và thực hiện đúng các chính sách mới được ban hành. Đồng thời, nội dung đối thoại trực tiếp tại hội thảo cũng giúp các cơ quan điều hành nắm được các vướng mắc, khó khăn từ các Thành viên trên thị trường khi áp dụng Nghị định này vào thực tế. Trên cơ sở đó, cơ quan quản lý nhà nước sẽ đưa ra các giải pháp hỗ trợ sự phát triển của thị trường trái phiếu trong thời gian tới.