Hội nghị thường niên VBMA 2022

29/06/2022

Tại thành phố Đà Nẵng, ngày 24 tháng 6 năm 2022, Hội nghị thường niên năm 2022 của VBMA được tổ chức với sự tham gia của đông đảo các thành viên VBMA. 

- Hội nghị tán thành nội dung báo cáo hoạt động năm 2021 cùng báo tài chính năm 2021 của Hiệp Hội Thị Trường Trái Phiếu Việt Nam.

- Hội nghị nhất trí thông qua Kế hoạch hoạt động của Hiệp hội trong năm 2022 cùng dự thảo kế hoạch tài chính cho năm 2022. 

Trong đó, Hội nghị nhấn mạnh việc VBMA tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước trong việc phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp là một trong các trọng tâm hoạt động của năm 2022.

Hội nghị kêu gọi toàn thể Hội viên nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển của thị trường trái phiếu Việt Nam. Hội nghị tin tưởng rằng với những thành công của Hội nghị, Hiệp Hội Thị Trường Trái Phiếu Việt Nam sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ do Hội nghị đã biểu quyết thông qua nhằm xây dựng và phát triển Hiệp Hội thực sự là tổ chức nghề nghiệp mạnh xứng đáng với yêu cầu của xã hội và sự mong đợi của Hội viên.