Đại diện VBMA tham dự Tọa đàm về Dự thảo Luật các Tổ chức tín dụng (TCTD)

13/03/2023

Ngày 10/3/2023, Đại diện VBMA tham dự Toạ đàm về Dự thảo Luật các TCTD do Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tư pháp tổ chức. VBMA đã trình bày các ý kiến dối với dự thảo Luật. Sau buổi làm việc này, VBMA sẽ gửi công văn tham gia ý kiến lên BTP và NHNN. Dự kiến Bộ Tư pháp sẽ tổ chức buổi họp thẩm định dự thảo Luật này trong tuần tới.