Chứng thư xác nhận nghĩa vụ bảo lãnh của Ngân hàng Chính sách xã hội Quý 2 và Quý 3/2022

05/12/2022

Ngày 15/11/2022, Bộ Tài chính đã ban hành chứng thư số 11873/BTC-QLN và 11874/BTC-QLN xác nhận nghĩa vụ bảo lãnh Quý 2/2022 và Quý 3/2022 của Ngân hàng Chính sách xã hội. Tính từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội đã phát hành 14,900 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh.

Chi tiết các chứng thư xin mời xem ở các đường link dưới đây:

- Chứng thư số 11873/BTC-QLN xác nhận nghĩa vụ bảo lãnh Quý 3/2022 của Ngân hàng Chính sách xã hội

- Chứng thư số 11874/BTC-QLN xác nhận nghĩa vụ bảo lãnh Quý 2/2022 của Ngân hàng Chính sách xã hội