Chào mừng CTCP kinh doanh F88 trở thành thành viên Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam

03/02/2023

Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) đã nhận được đơn đăng ký gia nhập của CTCP kinh doanh F88 cùng các văn bản đính kèm vào ngày 17 tháng 1 năm 2023. Ban lãnh đạo của hiệp hội đã xem xét và phê duyệt đơn xin gia nhập VBMA của CTCP kinh doanh F88.

VBMA vui mừng chào đón CTCP kinh doanh F88 trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội. VBMA hy vọng với sự tham gia tích cực của CTCP kinh doanh F88, VBMA sẽ cùng các thành viên xây dựng được thị trường trái phiếu Việt Nam chuyên nghiệp, thanh khoản và năng động.