Chào mừng Công ty cổ phần chứng khoán Navibank trở thành thành viên Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam

21/07/2022

Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) đã nhận được đơn đăng ký gia nhập của Công ty cổ phần chứng khoán Navibank cùng các văn bản đính kèm vào ngày 06 tháng 06 năm 2022. Ban lãnh đạo của hiệp hội đã xem xét và phê duyệt đơn xin gia nhập VBMA của Công ty cổ phần chứng khoán Navibank.

VBMA vui mừng chào đón Công ty cổ phần chứng khoán Navibank trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội. VBMA hy vọng với sự tham gia tích cực của Công ty cổ phần chứng khoán Navibank, VBMA sẽ cùng các thành viên xây dựng được thị trường trái phiếu Việt Nam chuyên nghiệp, thanh khoản và năng động.