450 tỷ đồng trái phiếu Khang Điền đã được quỹ đầu tư Dragon Capital mua lại

17/06/2021

CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (HoSE: KDH) công bố phát hành xong 450 tỷ đồng trái phiếu cho quỹ tương hỗ Vietnam Debt Fund SPC trực thuộc Dragon Capital.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, có kỳ hạn 2 năm với lãi suất 12%/năm, được thanh toán làm bốn kỳ, mỗi kỳ 6 tháng. 

Theo phương án trả nợ, 50% nợ gốc trái phiếu được thanh toán khi hết năm đầu tiên, 50% còn lại được trả vào ngày đáo hạn. Trái phiếu được phát hành ngày 21/5, đáo hạn 21/5/2021.

 

Nguồn: khangdien.com.vn