Hoạt động gần đây

Thông báo đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 29/03/2023

KBNN tiến hành gọi thầu 9,000 tỷ đồng TPCP trong tuần tới

24/03/2023

Xem thêm

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 22/03/2023

KBNN gọi thầu 10,500 tỷ đồng TPCP, tỷ lệ trúng thầu là 91%.

23/03/2023

Xem thêm

Kế hoạch đấu thầu TPCP năm 2023 theo kỳ hạn

Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ban hành Công văn số 1583/KBNN-QLNQ về việc thông báo chi tiết kế hoạch đấu thầu TPCP năm 2023 theo kỳ hạn.

21/03/2023

Xem thêm

Đại diện VBMA tham dự Tọa đàm về Dự thảo Luật các Tổ chức tín dụng (TCTD)

Tọa đàm về Dự thảo Luật các Tổ chức tín dụng (TCTD)

13/03/2023

Xem thêm

Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

06/03/2023

Xem thêm

VBMA tham dự buổi họp của Chính phủ với các Bộ Ngành về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP

15/02/2023

Xem thêm

VBMA đưa ra các kiến nghị về một số vướng mắc khó khăn khi triển khai Nghị định số 65/2022/NĐ-CP và tham gia ý kiến nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi NĐ 65/2022/NĐ-CP

10/02/2023

Xem thêm

Chào mừng CTCP kinh doanh F88 trở thành thành viên Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam

03/02/2023

Xem thêm