Liên hệ

Để gia nhập VBMA hoặc biết thêm về quyền lợi của thành viên vui lòng liên hệ:

Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 17, tòa Gelex, 52 Lê Đại Hành, Hà Nội, Việt Nam

SĐT: +84 24 3974 8781

Fax: +84 24 3 9748782

Email: info@vbma.org.vn