Gia nhập VBMA

Tham gia với chúng tôi

Để trở thành hội viên của VBMA, cách thức như sau:

Cám ơn Quý vị đã quan tâm để trở thành hội viên của Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA). Quý vị luôn được chào đón khi tham gia các hoạt động của VBMA mà không phân biệt mối quan tâm riêng của Quý vị. Là hội viên của VBMA, Quý vị được tiếp cận với các chuyên gia giỏi, các dịch vụ nghiên cứu, được giảm phí khi tham gia các hội thảo và sự kiện của hiệp hội tổ chức, và có cơ hội kết nối độc nhất.

Hãy đăng ký để trở để trở thành Hội viên của VBMA và cùng chúng tôi tạo dựng tương lai cho thị trường trái phiếu!

Cơ cấu hội viên

Cá nhân, công ty và tổ chức đều có thể trở thành hội viên của VBMA. Có 3 hình thức hội viên tại VBMA:

Hội viên thông thường

Hội viên thông thường của Hiệp hội là các doanh nghiệp, các tổ chức và các cá nhân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế cùng tham gia hoạt động về lĩnh vực thị trường trái phiếu và các lĩnh vực khác có liên quan đến trái phiếu, tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện làm đơn gia nhập Hiệp hội, đóng Hội phí được Ban thường vụ Hiệp hội xem xét, quyết định kết nạp làm hội viên chính thức của Hiệp hội.

Hội viên liên kết

Hội viên liên kết của Hiệp hội là các Doanh nghiệp liên doanh và Doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài (sau đây gọi chung là doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài) hoạt động hợp pháp tại Việt Nam tán thành Điều lệ của Hiệp hội, có đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội, tự nguyện xin gia nhập đều có thể được Ban thường vụ Hiệp hội xem xét, công nhận là Hội viên liên kết của Hiệp hội.

Hội viên danh dự

Hội viên danh dự của Hiệp hội là các tổ chức và cá nhân Việt Nam có uy tín, có nhiều đóng góp, xây dựng và phát triển của Hiệp hội, được Ban thường vụ Hiệp hội mời làm Hội viên danh dự của Hiệp hội.

Lợi ích của Hội viên

Là thành viên của VBMA, Quý vị sẽ nhận được các lợi ích thành viên bao gồm việc tiếp cận các nghiên cứu và cơ sở dữ liệu thị trường trái phiếu, các khóa đào tạo và các hội nghị cũng như diễn đàn do VBMA tổ chức….

Năm tài chính

Năm tài chính của Hiệp hội bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 của năm dương lịch và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 của năm dương lịch.

 

Để gia nhập VBMA hoặc biết thêm về lợi ích của hội viên vui lòng liên lạc với:

Bà Tạ Thị Bích Thảo

Phó Tổng Thư ký

Hiệp hội thị trường Trái phiếu Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Gelex,  52 Lê Đại Hành, Hà Nội, Việt Nam

Tel: +84 24 3974 8781

Fax: +84 24 3 9748782

Email: info@vbma.org.vn