• VBMA ghi nhận đóng góp của các nhà tạo lập thị trường Outright, Repo, FX Swap, và FI Bond & CD trong nhiệm kỳ IV

  Xem thêm
 • VBMA tổ chức thành công Đại hội Nhiệm kỳ V, giai đoạn 2024 – 2027

  Xem thêm
 • Ban Chấp hành VBMA họp ngày 8/5/2024 tại Hà Nội

  Xem thêm

Hoạt động gần đây

 • Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 24/07/2024

  24/07/2024

  Xem thêm
 • Thông báo kế hoạch đấu thầu TPCP của KBNN Quý 3 2024

  24/07/2024

  Xem thêm
 • Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 17/07/2024

  17/07/2024

  Xem thêm

Sự kiện

 • Thông báo đấu thầu trái phiếu Chính phủ ngày 24/07/2024

  Thông báo đấu thầu trái phiếu Chính phủ ngày 24/07/2024

  24/07/2024

  Xem thêm
 • Interbank Offsite 2024

  Sự kiện Interbank Offsite 2024 dự kiến được tổ chức vào ngày 9 - 11/8 tại thành phố Đà Nẵng

  09/08/2024

  Xem thêm
Top 10 mã trái phiếu có GTGD thông thường lớn nhất trong ngày
Mã trái phiếu GTGD (tỷ đồng) Kỳ hạn còn lại (năm)
Tháng 06-2024
Thị trường sơ cấp
Giá trị gọi thầu (tỷ đồng) Giá trị đặt thầu (tỷ đồng) Giá trị trúng thầu (tỷ đồng)
Thị trường thứ cấp
Tổng GTGD (tỷ đồng) GTGD Thông thường (tỷ đồng) GTGD Mua bán lại (tỷ đồng)
Lợi suất TPCP theo VBMA Fixing
 • VBMA Government Bond Yield Fixing

  Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam đã triển khai thỏa thuận của các nhà tạo lập thị trường cho giao dịch Outright (MMA) từ năm 2012. Năm 2021, có 13 nhà tạo lập thị trường tham gia triển khai thỏa thuận này. Triển khai MMA thành công là một trong các đóng góp của VBMA đối với sự phát triển của trường trái phiếu Việt Nam thông qua việc xây dựng và cung cấp giá trái phiếu cho toàn thị trường cũng như thúc đẩy thanh khoản của thị trường trái phiếu Việt Nam.

  Xem thêm
 • VBMA Short-term Benchmark Rate

  Thỏa thuận MMA cho giao dịch Repo đã được triển khai từ ngày 01/06/2020. Năm 2021, thỏa thuận tạo lập thị trường cho giao dịch Repo đã có 11 nhà tạo lập thị trường tham gia. Việc triển khai thỏa thuận này bước đầu cung cấp đường cong lãi suất ngắn hạn đáng tin cậy cho thành viên thị trường đồng thời thúc đẩy thanh khoản cho thị trường Repo.

  Xem thêm
 • VBMA FX Swap Curve

  Thỏa thuận MMA cho giao dịch FX Swap được triển khai từ tháng 9/2021 với sự tham gia của 14 nhà tạo lập thị trường. Việc triển khai thỏa thuận này nhằm thiết lập cơ chế ghi nhận giá giao dịch thực của thị trường từ đó xác định được đường cong lãi suất chuẩn các kỳ hạn và được dùng làm cơ sở tính toán giá cho các sản phẩm hedging mua kỳ hạn.

  Xem thêm
 • VBMA FI Bond and FI CD Curve

  Thỏa thuận MMA cho giao dịch Trái phiếu các Tổ chức Tín dụng và Chứng chỉ tiền gửi được triển khai từ tháng 9/2023 với sự tham gia của 12 Nhà tạo lập thị trường. VBMA triển khai thỏa thuận này với mong muốn hỗ trợ thanh khoản thị trường và bước đầu xây dựng đường curve cho giao dịch trái phiếu FI tại thị trường Việt Nam.

  Xem thêm
 • Kỳ hạn
 • Kỳ hạn
 • Kỳ hạn
 • Kỳ hạn