• HỘI THẢO: Lộ trình áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) tại Việt Nam, tác nghiệp thanh toán cho giao dịch trái phiếu và Xử lý nợ Trái phiếu Doanh nghiệp khi Tổ chức Phát hành Vi phạm và Hợp đồng khung Repo

  Xem thêm
 • Hội nghị Bàn tròn châu Á – OECD về Quản trị Công ty năm 2022

  Xem thêm
 • Hội thảo phổ biến các quy định mới của Nghị định 65/2022/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

  Xem thêm

Hoạt động gần đây

 • Chào mừng CTCP kinh doanh F88 trở thành thành viên Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam

  03/02/2023

  Xem thêm
 • Thông báo đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 08/02/2023

  KBNN tiến hành gọi thầu 10,500 tỷ đồng TPCP trong tuần tới

  02/02/2023

  Xem thêm
 • Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 01/02/2023

  KBNN gọi thầu 15,500 tỷ đồng TPCP, tỷ lệ trúng thầu là 95%.

  02/02/2023

  Xem thêm

Sự kiện

 • INTERBANK OFFSITE 2022

  25/06/2023

  Xem thêm
Top 10 mã trái phiếu có GTGD thông thường lớn nhất trong ngày
Mã trái phiếu GTGD (tỷ đồng) Kỳ hạn còn lại (năm)
Tháng 01-2023
Thị trường sơ cấp
Giá trị gọi thầu (tỷ đồng) Giá trị đặt thầu (tỷ đồng) Giá trị trúng thầu (tỷ đồng)
Thị trường thứ cấp
Tổng GTGD (tỷ đồng) GTGD Thông thường (tỷ đồng) GTGD Mua bán lại (tỷ đồng)
Lợi suất TPCP theo VBMA Fixing
 • VBMA Government Bond Yield Fixing

  Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam đã triển khai thỏa thuận của các nhà tạo lập thị trường cho giao dịch Outright (MMA) từ năm 2012. Năm 2021, có 13 nhà tạo lập thị trường tham gia triển khai thỏa thuận này. Triển khai MMA thành công là một trong các đóng góp của VBMA đối với sự phát triển của trường trái phiếu Việt Nam thông qua việc xây dựng và cung cấp giá trái phiếu cho toàn thị trường cũng như thúc đẩy thanh khoản của thị trường trái phiếu Việt Nam.

  Xem thêm
 • VBMA Short-term Benchmark Rate

  Thỏa thuận MMA cho giao dịch Repo đã được triển khai từ ngày 01/06/2020. Năm 2021, thỏa thuận tạo lập thị trường cho giao dịch Repo đã có 11 nhà tạo lập thị trường tham gia. Việc triển khai thỏa thuận này bước đầu cung cấp đường cong lãi suất ngắn hạn đáng tin cậy cho thành viên thị trường đồng thời thúc đẩy thanh khoản cho thị trường Repo.

  Xem thêm
 • VBMA FX Swap Curve

  Thỏa thuận MMA cho giao dịch FX Swap được triển khai từ tháng 9/2021 với sự tham gia của 14 nhà tạo lập thị trường. Việc triển khai thỏa thuận này nhằm thiết lập cơ chế ghi nhận giá giao dịch thực của thị trường từ đó xác định được đường cong lãi suất chuẩn các kỳ hạn và được dùng làm cơ sở tính toán giá cho các sản phẩm hedging mua kỳ hạn.

  Xem thêm
 • Kỳ hạn
 • Kỳ hạn
 • Kỳ hạn