• Interbank Offsite 2022

  Xem thêm
 • Lễ trao giải cho các nhà tạo lập thị trường VBMA năm 2021 cho giao dịch Outright

  Lễ trao giải cho các nhà tạo lập thị trường VBMA năm 2021 cho giao dịch Outright được tổ chức ngày 24 tháng 6 năm 2022 tại Đà Nẵng

  Xem thêm
 • Hội nghị thường niên VBMA 2022

  VBMA tổ chức Hội nghị thường niên 2022 tại thành phố Đà Nẵng vào ngày 24/6/2022

  Xem thêm

Hoạt động gần đây

 • Thảo luận xây dựng Thỏa thuận tạo lập thị trường (MMA) cho giao dịch Trái phiếu của các TCTD

  17/08/2022

  Xem thêm
 • VBMA – Chia sẻ yêu thương, thắp sáng hy vọng

  16/08/2022

  Xem thêm
 • Hội thảo: Chuyển đổi SOFR & Phát triển sản phẩm lãi suất Term SOFR của CME

  16/08/2022

  Xem thêm

Sự kiện

 • Khóa học Kỹ thuật Giao dịch Trái phiếu

  12/09/2022

  Xem thêm
 • INTERBANK OFFSITE 2022

  25/06/2023

  Xem thêm
Top 10 mã trái phiếu có GTGD thông thường lớn nhất trong ngày
Mã trái phiếu GTGD (tỷ đồng) Kỳ hạn còn lại (năm)
Tháng 07-2022
Thị trường sơ cấp
Giá trị gọi thầu (tỷ đồng) Giá trị đặt thầu (tỷ đồng) Giá trị trúng thầu (tỷ đồng)
Thị trường thứ cấp
Tổng GTGD (tỷ đồng) GTGD Thông thường (tỷ đồng) GTGD Mua bán lại (tỷ đồng)
Lợi suất TPCP theo VBMA Fixing
 • VBMA Government Bond Yield Fixing

  Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam đã triển khai thỏa thuận của các nhà tạo lập thị trường cho giao dịch Outright (MMA) từ năm 2012. Năm 2021, có 13 nhà tạo lập thị trường tham gia triển khai thỏa thuận này. Triển khai MMA thành công là một trong các đóng góp của VBMA đối với sự phát triển của trường trái phiếu Việt Nam thông qua việc xây dựng và cung cấp giá trái phiếu cho toàn thị trường cũng như thúc đẩy thanh khoản của thị trường trái phiếu Việt Nam.

  Xem thêm
 • VBMA Short-term Benchmark Rate

  Thỏa thuận MMA cho giao dịch Repo đã được triển khai từ ngày 01/06/2020. Năm 2021, thỏa thuận tạo lập thị trường cho giao dịch Repo đã có 11 nhà tạo lập thị trường tham gia. Việc triển khai thỏa thuận này bước đầu cung cấp đường cong lãi suất ngắn hạn đáng tin cậy cho thành viên thị trường đồng thời thúc đẩy thanh khoản cho thị trường Repo.

  Xem thêm
 • VBMA FX Swap Curve

  Thỏa thuận MMA cho giao dịch FX Swap được triển khai từ tháng 9/2021 với sự tham gia của 14 nhà tạo lập thị trường. Việc triển khai thỏa thuận này nhằm thiết lập cơ chế ghi nhận giá giao dịch thực của thị trường từ đó xác định được đường cong lãi suất chuẩn các kỳ hạn và được dùng làm cơ sở tính toán giá cho các sản phẩm hedging mua kỳ hạn.

  Xem thêm
 • Kỳ hạn
 • Kỳ hạn
 • Kỳ hạn