• VBMA và các nhà tạo lập thị trường triển khai Thỏa thuận tạo lập thị trường cho giao dịch hoán đổi lãi suất USD/VND

  VBMA và các thành viên cùng hợp tác triển khai Thỏa thuận tạo lập thị trường cho giao dịch hoán đổi lãi suất USD/VND (MMA cho giao dịch FX Swap) bắt đầu từ ngày 16 tháng...

  Xem thêm
 • VBMA tiến hành khảo sát về thị trường Trái phiếu và triển vọng kinh tế vĩ mô Quý III/2021

  VBMA đã gửi tới các thành viên bản khảo sát thị trường Trái phiếu và triển vọng kinh tế vĩ mô Quý III/2021

  Xem thêm
 • VBMA gửi công văn tham gia ý kiến Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 22/2016/TT-NHNN

  VBMA đã gửi công văn tham gia ý kiến chính thức đối với Dự thảo Thông tư này lên Ngân hàng Nhà nước vào ngày 30/08/2021

  Xem thêm

Hoạt động gần đây

 • Thông báo đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 22/09/2021

  Trong tuần tới, KBNN tiến hành gọi thầu 9,000 tỷ đồng TPCP.

  16/09/2021

  Xem thêm
 • VBMA và các nhà tạo lập thị trường triển khai Thỏa thuận tạo lập thị trường cho giao dịch hoán đổi lãi suất USD/VND

  VBMA và các thành viên cùng hợp tác triển khai Thỏa thuận tạo lập thị trường cho giao dịch hoán đổi lãi suất USD/VND (MMA cho giao dịch FX Swap) bắt đầu từ ngày 16 tháng...

  16/09/2021

  Xem thêm
 • Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 15/09/2021

  Kho bạc Nhà nước tiến hành gọi thầu tổng cộng 11,000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, tỷ lệ trúng thầu đạt 75%

  16/09/2021

  Xem thêm

Sự kiện

 • Đối thoại chính sách và Tọa đàm trực tuyến

  VBMA xin mời Quý thành viên tham dự sự kiện Đối thoại chính sách và Tọa đàm trực tuyến

  24/09/2021

  Xem thêm
 • Ngừng áp dụng lãi suất LIBOR: Chuẩn bị và sẵn sàng cho sự chuyển đổi

  VBMA phối hợp với Bloomberg tổ chức Hội thảo trực tuyến: Ngừng áp dụng lãi suất LIBOR: Chuẩn bị và sẵn sàng cho sự chuyển đổi

  28/09/2021

  Xem thêm
Top 10 mã trái phiếu có GTGD thông thường lớn nhất trong ngày
Mã trái phiếu GTGD (tỷ đồng) Kỳ hạn còn lại (năm)
Tháng 08-2021
Thị trường sơ cấp
Giá trị gọi thầu (tỷ đồng) Giá trị đặt thầu (tỷ đồng) Giá trị trúng thầu (tỷ đồng)
Thị trường thứ cấp
Tổng GTGD (tỷ đồng) GTGD Thông thường (tỷ đồng) GTGD Mua bán lại (tỷ đồng)
Lợi suất TPCP theo VBMA Fixing
`
 • VBMA Government Bond Yield Fixing

  Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam đã triển khai thỏa thuận của các nhà tạo lập thị trường cho giao dịch Outright (MMA) từ năm 2012. Năm 2021, có 13 nhà tạo lập thị trường tham gia triển khai thỏa thuận này. Triển khai MMA thành công là một trong các đóng góp của VBMA đối với sự phát triển của trường trái phiếu Việt Nam thông qua việc xây dựng và cung cấp giá trái phiếu cho toàn thị trường cũng như thúc đẩy thanh khoản của thị trường trái phiếu Việt Nam.

  Xem thêm
 • VBMA Short-term Benchmark Rate

  Thỏa thuận MMA cho giao dịch Repo đã được triển khai từ ngày 01/06/2020. Năm 2021, thỏa thuận tạo lập thị trường cho giao dịch Repo đã có 11 nhà tạo lập thị trường tham gia. Việc triển khai thỏa thuận này bước đầu cung cấp đường cong lãi suất ngắn hạn đáng tin cậy cho thành viên thị trường đồng thời thúc đẩy thanh khoản cho thị trường Repo.

  Xem thêm
 • Kỳ hạn
 • Kỳ hạn